Client:
IDOM

Localització:
Ascó (Tarragona)

Any: 2012

Serveis:
· Rehabilitació estructural
· Análisis estructurals avançats
· Auditories estructurals revisió projectes

Reforç estructural de col·lector sota la nuclear d'Ascó.

Reparació i reforç del tub col·lector de 4m de diàmetre tipus ARMCO de drenatge pluvial sota la vaguada del parc de 110 kVA d'Ascó.

Es realitza la reparació estructural del tub per a la seva configuració en traçat recte i es projecta un reforç estructural en la zona de connexió amb un altre tub de idéntic diàmetre. Tant el reforç estructural com la reparació preveuen l'execució d'un sobregruix de formigó projectat. A la interescció d'ambdós col·lectors es projecten també bigues de lligat, tot formant un marc que rigiditza els punts singulars de la unió.

© DovelaSingular 2021