Client:
Alga Arquitectura

Localització:
L'Armentera (Girona)

Any: 2012

Serveis:
· Projectes de Construcció
· Disseny estructural
· Plànols estructurals

Càlcul estructural d'edificació aïllada a l’Armentera.

Càlcul estructural de vivenda unifamiliar aïllada a l'Armentera (Girona).
La vivenda està formada per planta baixa i pis. Les diverses plantes estan resoltes mitjançant forjats unidireccionals recolzats sobre murs de fàbrica. La fonamentació es superficial.

© DovelaSingular 2021