Client:
Cetres

Localització:
Barcelona

Any: 2021

Serveis:
· Projectes de Construcció
· Análisis estructurals avançats
· Disseny estructural
· Rehabilitació estructural


Disseny estructural del pou d'accés a l'estació de Balmes dels FGC.

Disseny estructural del pou d'accés a l'estació de Balmes dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

L'estructura consta de pantalles perimetrals de pilons de petit diàmetre que queden arriostrades entre si mitjançant un entramat d'estampidors i marcs horitzontals formats per perfils metàl·lics. L'actuació també contempla una nova obertura al túnel existent dels FGC. es projecta un reforç estructural per tal d'assumir aquesta nova configuració.