Client:
IDOM

Localització:
Sabadell (Barcelona)

Any: 2013

Serveis:
· Disseny estructural
· Projectes de Construcció


Càlculs estructurals per a l'estació de Sabadell.

Disseny estructural de diversos elements que conformen les estacions Plaça Major i Sabadell – Estació del perllongament de la línia dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Sabadell. 

Concretaments'han desenvolupat:

- Estructura de suport del recobriment de les escales

- Pilar de suport de les escales mecàniques d’accés a l’andana

- Forjat col·laborant en previsió de col·locació d’ascensor

- Forjat en voladiu a final de les escales

- Estructura de suport de l’aplacat

- Nou forjat dels ventiladors

© DovelaSingular 2021