Client:
INDE-K

Localització:
Diversos (Espanya)

Any: 2021-2022

Services:
· Disseny eestructural
· Assistències tècniques a obra
· Estudis d'apuntalament
· I+D

Estudis d'apuntalament INDE-K.

Elaboració d'estudis d'apuntalament per a l'empresa INDE-K a tot l'estat espanyol.

Les tasques inclouen l'estudi del sistema constructiu a emprar i la verificació de cada un dels estats de càrrega intermedis durant la construcció. També inclouen l'assistència a obra quan s'escau.

© DovelaSingular 2021