Client:
IDOM

Localització:
Palma de Mallorca

Any: 2013

Serveis:
· Projectes de Construcció
· Disseny estructural
· Plànols estructurals

Ampliació de la passarel·la de la terminal de passatgers al Port de Palma.

Disseny estructural de l'ampliació de la passarel·la d'acces per a la terminal de passatgers al Port de Palma.

La solució contempla la demolició de l'escala existent juntament amb els dos pòrtics que la sustenten i es projecta una nova passarel·la de dos trams formada per lloses alveolars prefabricades amb els seus respectius pòrtics de recolzament. La fonamentació es realitza directaments sobre calaixos existents. Al final de la passarel·la es projecta també una escala d'accés que salva el desnivell existent.

© DovelaSingular 2021