Client:
Enginyeria Reventós

Localització:
Bercelona

Any: 2014

Serveis:
· Assitènces tècniques a obra
· Disseny estructural
· Projectes de Construcció

Disseny estructural d'edifici de presentació del model Macan de Porsche a Barcelona.

Execució de nau industrial efímera a la plataforma del port de Barcelona entre les torres bessones per a la presentació del nou model Macan de la casa Porsche.
L'estructura es una nau industrial formada per pòrtics metàl·lics de cantell variable. Dins del recinte apareixen diversos forjats interiors que també son resolts mitjançant estructura metàl·lica.

© DovelaSingular 2021