Client:
Enginyeria Reventós

Localització:
Cadis

Any: 2021-2022

Serveis:
· Análisis estructurals avançats
· Projectes de Construcció
· Asistències tècniques a obra

Substitució de porta Foster a Cadis.

Disseny estuctural dels elements auxiliars per a la substitució de la porta Foster del dic 4 de la drassana de Navantia a Cadis.


Les estructures estudiades son flotadors cilindrics metàl·lics a annexar a la porta Foster per tal de procedir a la seva substitució, elements de guiat de la maniobra i suports de rotació de la porta. S'estudien els diversos estats intermedis de càrrega, desde la posició en buit, en ple i diversos escenaris de navegabilitat de la porta.

© DovelaSingular 2021