Client:
Enginyeria Reventós

Localització:
Barcelona

Any: 2021

Serveis:
· Projectes de construcció 
· Assistències tècniques a obra

Càlculs diversos per al Shiplift del Port de Barcelona.

En el procés de descàrrega lateral del shiplift, la totalitat de la càrreg cal estintolar-la sobre unes estructures metàl·liques anomenades Hanger Beams. Aquestes bigues eviten una càrrega excessiva sobre els motors elevadors i per tal de realitzar aquesta operació, cal disposar uns passadors alineats per a la seva descàrrega temporal.


El present estudi avalua la correcta alineació dels elements que generen aquest estintolament així com la deformació associada als diversos estats de càrrega per tal de verificar que en totes les operacions de maniobra existeix l'alineació suficient per estintolar l'estructura.

© DovelaSingular 2021